"Giấc mơ" đô thị xanh và chuyện thu phí vào nội đô

.
Nguồn: vietnambiz.vn