Vinmart+ dự kiến có 4.000 cửa hàng vào năm 2020, ‘đua’ cùng Family Mart, 7-Eleven…

.
Nguồn: vietnambiz.vn